Заглавие Дата на публикуване
Район "Овча купел" удължава конкурс за отдаване под наем на три помещение, частна общинска собственост, находящ се в кв.Суходол, здравната служба, ул.Перла № 34, предназначен за аптека-дрогерия 10.12.2009
Район "Овча купел" удължава конкурс за отдаване под наем на три помещения, свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, находящи се в кв.Суходол, здравната служба, ул.Перла № 34, предназначени за медицински кабинети 10.12.2009
Район "Красно село" удължава срока за подаване на оферти с 15 дни за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район "Красно село" (ученически стол и бюфет) 08.12.2009
Столичната община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, трети етаж от първи корпус в сградан.та на 47-мо СОУ „Христо Г. Данов” и стълбището откъм ул. ”Балша”, район „Триадица”, за учебно заведение 04.12.2009
Район "Красно село" удължава срока за подаване на оферти с 15 /петнадесет/ дни за организиране на ученическо столово хранене в ученически стол/бюфет в 25 СОУ „Д-р Петър Берон", находящ се на територията на район „Красно село" 04.12.2009
Район „Панчарево” провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на първия етаж от административната сграда на кметство с. Лозен, район „Панчарево”, за образователен център 30.11.2009
Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен терен, частна общинска собственост, находящ се в ж.к. Овча купел 1, зад бл. 605, предназначен за паркинг 30.11.2009
Район „Сердика” ще проведе конкурс за отдаване под наем на терени и помещения, имоти частна общинска собственост, намиращи се на територията на СО - Район Сердика 27.11.2009
Столична община обявява конкурс за предоставяне на социални услуги в Дом за деца „Асен Златаров” – град София в имот, район „Надежда”, ж.к. „Надежда” І част, ул. „Сава Филаретов” № 23, публична общинска собственост на район „Надежда” 23.11.2009
Столична Община обявява конкурс за предоставяне на социални услуги в „Защитено жилище” за хора с психични увреждания 23.11.2009