Заглавие Дата на публикуване
Район „Панчарево” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, две помещения, находящи се на първия етаж от административно-търговска сграда в с. Лозен, ул. ”Иван Пешев” № 15 20.01.2009
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на части от недвижими имоти - публична общинска собственост, находящи се в сградите на кметствата в с. Казичене и с. Лозен, Район „Панчарево" 19.01.2009
Район „Банкя" удължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок до 3 /три / години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, помещение, представляващо обособен обект в приземният етаж на триетажна сграда, находяща се на ул. „Цар Освободител" № 2, гр. Банкя 13.01.2009
Район „Банкя" удължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок до 5 /пет / години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ обществена тоалетна за парк в гр. Банкя 13.01.2009
Район “Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, помещение, находящо се в сградата на 74 СОУ „Гоце Делчев”, район "Връбница", отредено за спортна дейност 12.01.2009
Район „Панчарево” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на части от недвижими имоти - публична общинска собственост, находящи се в сградите на кметствата в с. Казичене и с. Лозен, Район „Панчарево” 10.01.2009
Район "Панчарево" продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участиев в конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на бивша автосервизна база, ламаринен склад и полумасивна сграда, находящи се в имот - частна общинска собственост, с. Кривина 07.01.2009
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на лекарски кабинети в с. Кривина, с. Пасарел, с. Лозен и с. Кокаляне 06.01.2009
Район "Банкя" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 7 /седем / години на нежилищен имот - частна общинска собственост, помещение. в приземният етаж на масивна административна сграда, находяща се на ул. „Цар Освободител" № 1, гр. Банкя. 06.01.2009