Заглавие Дата на публикуване
Район "Банкя" удължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 7 /седем/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, нежилищно помещение, находящ се в гр. Банкя, ул. „Цар Освободител" № 1 14.04.2009
Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, намиращо се в в сградата на 54 СОУ, ул. Йордан Хаджиконстантинов №38, с предназначение книжарски щанд 10.04.2009
Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения - частна общинска собственост, находящи се на територията на района 09.04.2009
Район “Триадица” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободен подземен гараж - частна общинска собственост, с административен адрес: гр. София, ул. “Метличина поляна”, ж.к.”Гоце Делчев” до жилищен блок №114 09.04.2009
Столична община удължава се срока за закупуване на конкурсна документация с 15 календарни дни за конкурса за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща помещение, отредено за арт-център за творци с увреждания в областта на приложните и изящните изкуства, находящо се на партерния етаж в сградата на Общински културен институт „Средец”, ул. ”Кракра” № 2 03.04.2009
Район "Подуяне" обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост за извършване на търговска дейност на територията на Район "Подуяне" 01.04.2009
Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на обособени помещения за ученическо и столово хранене, находящи се в сградата на 149 СОУ “Ив. Хаджийски” в ж.к. Овча купел 27.03.2009
Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на обособени помещения за ученическо и столово хранене, находящи се в сградата на 88 СОУ “Д. Попниколов” в ж.к. Овча купел 27.03.2009
Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на обособено помещение за ученическо и столово хранене, находящо се в сградата на 66-то СОУ “Ф. Станиславов” в ж.к. Овча купел 27.03.2009
Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на обособено помещение за ученическо и столово хранене, находящо се в сградата на 72-ро ОУ “Х. Ботев” в кв. Суходол 27.03.2009