Публични поръчки по задължителна процедура по ЗОП

Съдържа:

  • "№ ID в АОП";
  • "Вид документ";
  • Възложител;
  • Получен на;
  • Преписка;
  • Процедура;
  • Име;
  • Описание.