Обществено-експертният съвет по култура е консултативен орган, който подпомага общината при осъществяване на функциите й. В състава му се включват представители на творческите съюзи и на заинтересовани организации, както и изявени творчески личности и експерти.
Съветът обсъжда важни и актуални въпроси, свързани с дейностите и културната политика на Столична община, като изразява мнения, дава препоръки, разглежда и дава предложения по проекти и нормативни актове; обсъжда идеи за дейности по осъществяване на стратегията на общинската политика за закрила и развитие на културата, при съчетаване принципите на националната културна политика с местните условия и традиции, както и за проекти за тяхното практическо осъществяване.

Председател:
доц. д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Членове:
Малина Едрева – общински съветник, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Миряна Маламин – експерт към Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Вероника Манова – експерт към Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Димитър  Антов – общински съветник, член на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичен общински съвет

Ирена  Анастасова – общински съветник, член на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичен общински съвет

Борислав   Бориславов – общински съветник, член на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичен общински съвет

Мита   Георгиева – общински съветник, член на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичен общински съвет

Нина Чанева – общински съветник, член на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичен общински съвет

Йоанна   Драгнева – общински съветник, член на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичен общински съвет

Михаела   Иванова – общински съветник, член на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичен общински съвет

Михаил   Владов – общински съветник, член на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичен общински съвет

Анатоли  Илиев – общински съветник, член на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичен общински съвет

Иво  Божков – общински съветник, член на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичен общински съвет

Иветка  Петрова – общински съветник, член на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичен общински съвет

Венцислав  Мицов – общински съветник, член на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичен общински съвет

Борислав Чалъков – заместник-генерален директор на БТА

Петя Тетевенска – делегиран продуцент „Актуална документалистика и специални проекти”, Дирекция „Информация” на БНТ

Валентина Михайлова – продуцент, Програма „Христо Ботев” на БНР

Иван Павлов – председател на Съюза на българските филмови дейци

Владимир Джамбазов – главен секретар на Съюза на българските композитори

арх. Константин Пеев – член на УС на Съюза на архитектите в България

Лилия Абаджиева – режисьор, представител на Съюза на артистите в България

Станислав Почекански – председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци

Николай Дойнов – председател на Съюза на народните читалища

проф. д-р Станислав Семерджиев – ректор на Националната академия за театрално и филмово изкуство

проф. Николай Драчев – ректор на Националната художествена академия

Иван Върбанов – главен секретар на Съюза на българските журналисти

проф. д.ик.н.Стоян Денчев – ректор на УНИБИТ

д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на Нов български университет

проф. д-р Димитър Цанев – ректор на Националната музикална академия „Панчо Владигеров”

Цветелина Йосифова – директор на Център за култура и дебат „Червената къща”

доц. д-р Георги Вълчев – заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Любен Генов – председател на Съюза на българските художници

Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели

доц. д-р Красимира Александрова – директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

Слава Иванова – директор на Националната художествена галерия

Мирослав Боршош – изпълнителен директор  на Националния дворец на културата

Севдалина Войнова – програмен директор на Асоциация за развитие на София

Диана Андреева – директор на Обсерватория по икономика на културата

Борислав Геронтиев – изпълнителен директор на Национален фонд „Култура”, Министерство на културата

Елиянка Михайлова – директор на дирекция „Сценични изкуства и художествено образование, Министерство на културата