Тема: Програма „София – град на младите и активните“

Дата на откриване: 13.03.2023

Дата на приключване: 27.03.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности"

Лице за контакти: Мария Гончева – началник-отдел „Младежки дейности“


Тема: Приемане на „Комуникационна стратегия на София като туристическа дестинация 2023 – 2027 г.“

Дата на откриване: 16.01.2023

Дата на приключване: 30.01.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ирина Савина – заместник-кмет на Столична община и Екатерина Йорданова – председател на Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти на СОС

Лице за контакти: Антон Пенев – главен експерт в дирекция „Европейски политики, програми и туризъм“


Тема: Програми за изпълнение на Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност 2022 – 2030 г. „София спортува“

Дата на откриване: 12.10.2022

Дата на приключване: 26.10.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столичната община

Лице за контакти: Десислава Темелкова – директор на дирекция „Спорт и младежки дейности“


Тема: София спортува - Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022 - 2030 г.

Дата на откриване: 05.01.2022

Дата на приключване: 04.02.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Ирена Димитрова и Невена Германова


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 04.06.2021

Дата на приключване: 05.07.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Татяна Георгиева, Георги Георгиев, д-р Веселин Милев, Симеон Колев, Ивайло Петков, Екатерина Йорданова – общински съветници

Лице за контакти: Иво Димитров – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


— 5 Елементи на страница
Показване на 1 - 5 от 7 резултата.