Проект на Правилник за устройството и дейността на Съвета по безопастност на движението на децата в София

Публикувано на: 24.03.2010 г.

Вносители: Атанас Черешаров, Мита Георгиева и Татяна Георгиева - общински съветници

Доклад, Проект за решение

Предложение за промяна в наименованието, организационно преструктуриране и оптимизиране на функциите на ОП „Туристическо обслужване”

Публикувано на: 23.07.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Галина Спасенкова, e-mail: opto@info-sofia.bg, тел.: 02/9434728

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение