Сподели своето мнение

Image
Вашето мнение е важно за нас. Покажете своята ангажираност към развитието на Столицата с мнения и поставяне на акценти върху важните теми за града. Това е мястото, на което можете да оставите своите коментари, идеи и предложения по отворените в момента теми. Те ще бъдат обобщени и предоставени на кмета и неговия екип.

Обществени обсъждания

Image
Научете повече информация за обявените обществени обсъждания в Столична община и районите. На страницата на всяко обсъждане са приложени документи и важни детайли, които съдържат информация по темата, както и сведения за това къде да разгледате материалите, времето, мястото на провеждане и срока за подаване на становище до съответната администрация.

Кандидатствай по програми на общината

Image
Страницата съдържа важна информация и материали за програми и проекти на Столична община. Предоставени са документи и указания за начина на участие на гражданите и фирмите в тях, посочени са сроковете за кандидатстване.

Анкети

Image
Тук можете да изразите своята позиция по актуални въпроси. Анкетите са създадени с цел определяне на нагласите на гражданите и гостите на града ни по текущи запитвания.

Проекти за нормативни актове

Image
Това е мястото, на което можете да се запознаете с всички нормативни актове, които предстои да бъдат гласувани от Столичния общински съвет. Всеки проект на нормативен акт е приложен и има информация за начина, по който могат да се дадат предложения по проекта преди гласуването му от Общинския съвет. На страницата Архив може да намерите и всички нормативни актове, които вече са били разглеждани в Столичен общински съвет.

Участвай в кампании на общината

Image
Бъдете част от кампаниите на Столична община. Тук ще намерите информация за тях и за начина, по който бихте могли да се включите. На тази страница ще научите как да участвате в благотворителните инициативи, в кампаниите за разделно събиране на отпадъци, как да осиновите бездомно куче или да допринесете за по-чиста околна среда, както и още много възможности за активно участие в кампанийни дейности.