АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно предписанията на Столичната РЗИ предстои да бъдат извършени есенни обработки срещу кърлежи, комари и гризачи. Обработките стартират на 05.09.2022 г. (след 23:00 часа) в Южен парк – I, II  и III част. На 07.09.2022 г. ще се извършват в междублоковите пространства на районите „Искър“, „Слатина“ и „Витоша“.

Обработките се извършват при сухо време, като тези за кърлежи са сутрин след 6 часà, а за комари – слез 23 часà. Ще се работи в зелени площи, паркове, градини и междублокови пространства.

До края на октомври трябва да приключи третирането на зелените площи във всичките 24 района.

Контролните дейности се извършват от Столичната РЗИ, районните администрации и дирекция „Зелена система“ на Столична община.

График на обработки в паркове и градини

График на обработки на територията на районите на Столична община

ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

ИНФОРМАЦИЯ

Северен парк

Идейният проект за Северния парк е изготвен през 1976 г. (инж. В. Кожухаров), а работният и екзекутивните - през 1984 г. (инж. Г. Радославов). Строителството е завършено през 1985 г. Западно от парка е местността "Ливадите". През парка минава река Какач.

Граници: на изток със стадион „Локомотив“, на север със складова и промишлена база, както и с търговския комплекс "Илиянци", а на юг - с жилищните комплекси „Свобода“, „Надежда“ и "Връбница".


Цветните алеи по бул. Евлоги и Христо Георгиеви

Фигурата е изградена от сезонни цвета, като през пролетта се използват лалета и виоли, а през лятото цветята са с по-голяма разлика във височината си, за да се създава плътен растителен обем. Това решение спомага цветната алея да се възприема добре и от бързо движещите се автомобили, непосредствено покрай нея. Характерен за лятното зацветяване на алеята вид е растението - кана. Цветето е използвано активно преди 20 години за зацветяване на София, но в последствие за дълъг период не е използвано. С тази цветна алея, каната бе върната в лятното оформление на града ни.

Цветните алеи са в участъка от Орлов мост до бул. "Фр. Нансен". 

Общата дължина на цветната алея е около 3 км.


Южен парк

В Южния парк се срещат 65 вида птици, 29 от тях защитени, а 2 записани в Червената книга на България. Перловската река пресича парка.В Южния парк има сцена, на която нерядко се изнасят безплатни концерти.

Граници: бул. „Петко Ю. Тодоров“, ул. „Хенрик Ибсен“ и бул. „Гоце Делчев“