Назад

Ремонт на бул. „Ботевградско шосе” от ул. „Летоструй” до СОП, включително прилежащите му съоръжения

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на бул. „Ботевградско шосе” от ул. „Летоструй” до СОП, включително прилежащите му съоръжения".

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-46/14.03.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 12:00 часа на 19.04.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 29.04.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Въпроси и отговори 1
Въпроси и отговори 2
Въпроси и отговори 3
Въпроси и отговори 4

***
Решение за удължаване на срока

***
Въпроси и отговори 5
Въпроси и отговори 6
Въпроси и отговори 7

***

Публикувано на 31.7.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за процедурата, открита с Решение № СО-РД-09-03-46/14.03.2013 г. и Уникален номер в регистъра на АОП 00087-2013-0034, ще се състои на 02.08.2013 г. от 09.30 ч. на ул. „Париж”№ 3 – Заседателна зала.