ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2014 – 2020

 

Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община (РПИП)

Цел на проекта: Разработване на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация (ВиК) за територията на Столична община (СО) Кратко описание: Проектът включва дейности за подготовка на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и...