Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси


Име на проекта: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси

Програма: Оперативна програма „Околна среда“

Стойност: 107 856 391,60 лева

БФП: 89 971 826,33 лева

Съфинансиране: 17 884 565,27 лева

Период на изпълнение: 24.10.2019 г. – 24.07.2023 г.

Кратко описание: Проектът включва две основни доставки – на тролейбуси и електробуси:

  1. Доставка на 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуси, които ще заменят амортизирани превозни средства. За осигуряване на нормалната им експлоатация е предвидена реконструкция и модернизация на 3 бр. токоизправителни станции. Токоизправителните станции (ТИС) са основно звено от системата за електрозахранване на столичния електрически транспорт. Те преобразуват трифазното напрежение, подавано от електроразпределителното дружество, в постоянно напрежение, необходимо за захранване на тролейбусите. В тази връзка, ефективността и изправността на ТИС, захранващи линиите, по които ще се движат новозакупените тролейбуси е от решаващо значение за тяхната нормална експлоатация.
  2. Доставка на 34 броя нови електробуси и 13 броя нови зарядни станции. За осигуряване на нормалната експлоатация на новия подвижен състав е предвидено изграждане на нови комплектни трансформаторни постове.

Проектът предвижда да бъдат изградени електробусни линии, които да заместят съществуващи автобусни маршрути. Електробусите ще използват най-съвременните бързозарядни технологии, базирани на ултракондензатори. За зареждането им ще бъдат изградени 13 зарядни станции, разположени на началните и крайните спирки и в обслужващите депа. Във връзка със захранването на зарядните станции от контактната мрежа на “Столичен електротранспорт” ЕАД се налага изграждане на нови КТП (комплектни трансформаторни постове) на избрани локации.

11.08.2022