НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА
Назад

Наблюдавано жилище за лица, напускащи социални институции "Шарената къща"

Адрес: с. Лозен, ул. “Полувраг“ № 31
Директор: Петя Георгиева
Тел.: 02 992 50 08

Услугата се администрира от сдружение "Български червен кръст".