Наблюдавано жилище за лица, напускащи социални институции "Шарената къща"


Адрес: с. Лозен, ул. “Полувраг“ № 31

Директор: Петя Георгиева

Телефон: 02 992 50 08

Услугата се администрира от сдружение "Български червен кръст".

14.11.2016