13.01.2020
Съставени са 6 акта за непочистена строителна техника
Столичен инспекторат и дирекция "Общински строителен контрол" извършват проверки на строителните обекти, генериращи замърсяване на въздуха. Проверките ще продължат и през утрешния ден. ...

13.01.2020
Проект: „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
На 14.01.2020 г. от 11:00 ч. в зала 1 на Столична община – ул. „Московска“ 33, ще се проведе информационно събитие по проект по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ ...

13.01.2020
Втора сесия на Столичната програма „Култура” – 2020 г. за проекти по Направление „Мобилност”
Проектните предложения се подават в периода 13.01. – 13.02.2020 г. единствено по електронен път. ...

13.01.2020
Проект: BG16RFOP001-5.001-0030-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“, финансиран по ОПРР 2014 – 2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
На 14.01.2020 г. официална церемония „Първа копка“ на Столична община ще даде началото на строително-монтажните работи на обект находящ се в сграда на адрес кв. "Горна Баня", ул. "Христо Стефчов" № 2 (Бивш ДДЛРГ „Христо Ботев“), от 13:00 ч. ...

10.01.2020
Екипи на Столичен инспекторат установиха нерегламентирано горене на отпадъци в район "Подуяне" и "Триадица"
Днес, 10 януари, са съставени два акта за нерегламентирано горене на отпадъци ...

10.01.2020
С над 1,5 тона намаляват ФПЧ с монтирането на 84 филтъра в София
Всеки монтиран филтър спестява около 80% вредни емисии ...