Назад

Започва изпълнението на проекта „София избира децата“ по Програмата „София избира“

 

От днес започва набиране на кандидатури по проекта „София избира децата“, който получи най-много гласове на граждани в Програмата на кмета г-жа Фандъкова „София избира“. Проектът, който спечели най-много гласове на софиянци, е за модернизиране на училищните тоалетни в общински училища.

„София избира“ стартира по идея на кмета на София Йорданка Фандъкова с цел реализация на проекти за подобряване на градската среда, предложени от гражданите и избрани от тях с гласуване. Бюджетът на Програмата  е 1 500 000 лв. за 2021 г.

Началото на изпълнението на проекта представиха заместник-кметовете на Столична община – по строителство инж. Ангел Джоргов и по дигитализация Генчо Керезов – и авторите на проекта „София избира децата“ Ивелина Иванова и Деница Шилигарска.

„Целта на тазгодишния проект е създаването на съвременни училищни тоалетни и подобряване на средата за децата, особено за най-малките ученици – от предучилищна възраст до 7. клас" – каза инж. Ангел Джоргов. 

По думите на зам.-кмета Керезов „Програмата „София избира“ предизвика висок интерес както откъм проектни предложения, така и откъм гласуване. Проектът, който спечели най-много гласове, има висока социална значимост. Разчитаме, че с развитието на Програмата ще се предлагат подобни качествени предложения с ясен ангажимент от подателите към тяхната реализация, какъвто поеха Ивелина и Деница.“

Авторите на проекта Ивелина Иванова и Деница Шилигарска заявиха, че "крайната цел не е за смяна на едни плочки с други, а за устойчиво навлизане на добри архитектурни решения в училищните сгради, за осмисляне на санитарните помещения като функция и естетика и за създаване на модел на дългосрочна колаборация между специалисти и училища при създаване на съвременна образователна среда."

„В дългосрочен план училищата, в които има активна и конструктивна местна общност, успяват да създадат и поддържат адекватна среда, стъпвайки върху конкретните нужди и силни страни на даденото училище“ – каза също Ивелина Иванова.

„Въвличането на учениците в дългосрочен етап ще гарантира не просто активното опазване на конкретните училищни тоалетни, но съзнателното и активно отношение на младите граждани към цялата публична инфраструктура и заобикаляща среда“ – подчерта Деница Шилигарска.

Основни критерии за избора на проекти:

  • Състояние на училищните тоалетни и санитарни помещения. Брой ползватели.
  • Политика за поддържане на хигиената и опазване на училищните санитарни помещения в дългосрочен план.
  • Политика по въвличане на заинтересованите в дългосрочен план лица.

На сайта на Столична община https://www.sofia.bg/sofia-izbira и в разработеното „Ръководство за кандидатстване“ директорите на училища могат да се запознаят с полезна информация за етапи и срокове на изпълнение.

Първият етап – Етап I – е кандидатстване от 12.04.2021 – 02.05.2021. В този срок училищата подават кандидатури. Оценяването на предложенията е в периода 03.05.2021 – 17.05.2021 г. Ремонтните дейности и извършване на изпълнението е планирано да се изпълни през лятната ваканция, за да не се пречи на учебния процес.

Подробна информация освен в „Ръководството за кандидатстване“ може да се изпраща на фейсбук групата на инициативата и по е-мейл.