Назад

НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА АВТОРСКА ПРИКАЗКА „ЩЕ ТИ РАЗКАЖА ПРИКАЗКА”

Дирекция “Култура” на Столична община организира седмо издание на Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”.
Конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9 – 12 години и 13 – 15 години.
Всеки автор може да участва с приказка (до три печатни страници), в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като изпише върху всеки от четирите екземпляра лични данни (трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка)

Н А Г Р А Д И  (за двете възрастови групи):
Първа награда – лаптоп
Втора награда – таблет
Трета награда – таблет
Поощрение – книги

Награждаването на победителите и представянето на сборника с творбите им ще се състои през първата половина на 2018 г.

Творби  ще  се приемат до 20 декември 2017 г., включително, до 17.00 ч. в Деловодството на Дирекция «Култура» или изпратени по пощата (важи пощенското клеймо) на адрес:

София 1000
пл. «Славейков» № 4, ет. 4
Дирекция «Култура» 
За конкурса «Ще ти разкажа приказка»

Материали не се връщат.

Телефон за информация: 02 986 22 78 –  Дирекция „Култура”