НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА АВТОРСКА ПРИКАЗКА „ЩЕ ТИ РАЗКАЖА ПРИКАЗКА”

Дирекция “Култура” на Столична община организира седмо издание на Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”.
Конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9 – 12 години и 13 – 15 години.
Всеки автор може да участва с приказка (до три печатни страници), в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като изпише върху всеки от четирите екземпляра лични данни (трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка)

Н А Г Р А Д И  (за двете възрастови групи):
Първа награда – лаптоп
Втора награда – таблет
Трета награда – таблет
Поощрение – книги

Награждаването на победителите и представянето на сборника с творбите им ще се състои през първата половина на 2018 г.

Творби  ще  се приемат до 20 декември 2017 г., включително, до 17.00 ч. в Деловодството на Дирекция «Култура» или изпратени по пощата (важи пощенското клеймо) на адрес:

София 1000
пл. «Славейков» № 4, ет. 4
Дирекция «Култура» 
За конкурса «Ще ти разкажа приказка»

Материали не се връщат.

Телефон за информация: 02 986 22 78 –  Дирекция „Култура”

27.11.2017