НАИМЕНОВАНИЕ ДИРЕКТОР АДРЕС ТЕЛЕФОНИ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР
директор канцелария
ДГ № 40 "Проф. д-р Ангушев" Веселина Георгиева ул. "Метличина поляна" № 10 958-14-29 859-11-15 СОА17-ВК08-6141-[151]/22.05.2017
ДГ № 87 "Буката" Албена Иванова ул. "Цар Петър I" № 5 954-30-64 952-68-04 СОА17-ВК08-6141-[153]/22.05.2017
ДГ № 129 "Приказен свят" Бойка Софийска ул. "Kосово поле" № 3 859-61-49 858-21-83 СОА17-ВК08-6141-[155]/22.05.2017
ДГ № 167 "Малкият Принц" Даниела Кулинска ул. "Балша" № 6-8 952-16-10 952-25-22 СОА17-ВК08-6141-[156]/22.05.2017
ДГ № 2 "Звънче" Цеца Георгиева ул. "Златишки проход" № 57 958-12-71 858-00-19 СОА17-ВК08-6141-[148]/22.05.2017
ДГ № 7 "Детелина" Ксения Семизорова ул. "Деян Белишки" № 44 858-91-08 869-45-11 СОА17-ВК08-6141-[150]/22.05.2017
ДГ № 43 "Талант" Цеца Николова ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Георги Измирлиев" № 20 859-80-72 859-80-52 СОА17-ВК08-6141-[152]/22.05.2017
ДГ № 127 "Слънце" Татяна Бакалова ул. "Деде Агач" № 42 859-31-55 859-31-57 СОА17-ВК08-6141-[154]/22.05.2017
ЦПЛР-Спортна школа "София" Соня Христова ул. "Метличина поляна'' № 14 958-29-08 958-28-83 СОА17-НЦ62-752/14.06.2017