НАИМЕНОВАНИЕ ДИРЕКТОР АДРЕС ТЕЛЕФОНИ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР
директор канцелария
ДГ № 9 "Пламъче" Мариана Георгиева ул."Овче поле" № 16 829-80-28   СОА17-ВК08-6141-[68]/19.05.2017
ДГ № 125 "Усмивка" Петранка Миланова ул. "Монтевидео" № 21 855-87-71 856-29-98 факс СОА17-ВК08-6141-[6]/18.05.2017
ДГ № 33 "Сребърни звънчета" Надка Пачеджиева ул. "Сребърни звънчета", № 4 956-14-79 957-27-77 СОА17-ВК08-6141-[40]/18.05.2017
ДГ № 39 "Пролет" Олга Сотева ж.к. "Овча купел"-I, до бл. 513 956-00-69 957-29-32 СОА17-ВК08-6141-[71]/19.05.2017
ДГ № 84 "Детелина" Нели Николова ж.к. "Овча купел"-II, ул. "Детелина" № 1 956-10-69 956-10-79 СОА17-ВК08-6141-[69]/19.05.2017
ДГ № 161  "Ласка" Таня Иванова ул. "Маестро Кънев" № 29 955-73-21 955-73-22 СОА17-ВК08-6141-[133]/19.05.2017
ДГ № 164 "Зорница" Мариета Велкова ул. "Мечево усое" № 6 957-86-22   СОА17-ВК08-6141-[107]/19.05.2017