Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания „Свети Стилиян” – ж.к. „Люлин” 18.12.2019
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания „Слънце” – гр. София, район „Слатина“, ул. „Погледец“ № 21 – на външен доставчик 18.12.2019
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен експерт в отдел "Финансово-счетоводни дейности" 13.12.2019
Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси" 04.12.2019
Район „Слатина” търси да назначи медицински сестри за работа в детски градини на територията на район "Слатина" 27.11.2019
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на Столична община, специализиран за работа с деца от аутистичния спектър 21.11.2019
Район "Изгрев" обявява конкурс за секретар 14.11.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за началник-отдел „Инфраструктура, благоустройство и екология“ 01.10.2019
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document