Заглавие Дата на публикуване
Район „Надежда” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Комуникация, дигитализация, програми и проекти” 05.03.2020
Район „Надежда” обявява конкурс за длъжността старши експерт „Бюджет“ в отдел „Финанси и човешки ресурси“ 05.03.2020
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство” 05.03.2020
СОС обявява процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд за мандат 2020 – 2024 год. 27.02.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на общинска детска градина – 31 (тридесет и едно) работни места 25.02.2020
Район "Средец" обявява конкурс за длъжността главен експерт – юрист в отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване" 20.02.2020
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел “Управление на общинската собственост и жилищния фонд” 19.02.2020
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Общинска собственост и контрол на търговията“, служебно правоотношение 07.02.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document