Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт - 1 работно място, в отдел „Контрол при инвестиционното проектиране, координация и строителство“, дирекция „Общински строителен контрол“ 08.04.2019
Район "Средец" обявява конкурс за длъжността главен архитект на район „Средец" 04.04.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – „газификация“ – 1 раб. място, в отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства” към дирекция „Териториално планиране”, направление „Архитектура и градоустройство” 03.04.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – „водоснабдяване и канализация“ – 1 раб. място, в отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства” към дирекция „Териториално планиране”, направление „Архитектура и градоустройство” 03.04.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността началник на отдел – 1 работно място, в отдел „Контактен център“ към дирекция „Административно обслужване“ 03.04.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в отдел „Процедури и договори” към дирекция „Правно-нормативно обслужване“, направление „Законност, координация и контрол” 01.04.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на Регионална библиотека „Столична библиотека“ 29.03.2019
Район „Илинден“ обявява конкурс за длъжността главен инженер 26.03.2019