Заглавие Дата на публикуване
Район "Слатина" търси да назначи служител на длъжност главен експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”, направление „Устройство на територията” 13.08.2019
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен специалист в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”, направление „Контрол по строителството” 13.08.2019
Район „Надежда” обявява конкурс за длъжността главен експерт „Кадастър и регулация“, отдел УТКРКС 07.08.2019
Район “Триадица” обявява конкурс за длъжността главен счетоводител 02.08.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за главен счетоводител в „Други дейности по здравеопазването” в район „Слатина” 24.07.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит и капацитет за управление на социалната услуга – делегирана от държавата дейност – „Център за обществена подкрепа” 18.07.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детство“ 18.07.2019
Район "Изгрев” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 11.07.2019