Заглавие Дата на публикуване
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен специалист в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 23.08.2021
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ 19.08.2021
Публична поканa за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД 10.08.2021
Публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ИЗТОК“ ЕАД 10.08.2021
Публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД 10.08.2021
Публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ЮГ“ ЕАД 10.08.2021
Публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД 10.08.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Младежки дейности“ към дирекция „Спорт и младежки дейности“ 06.08.2021
Район “Нови Искър” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел УОСЖФРКТД – 1 щатна бройка 06.08.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Планиране, стратегически проучвания и анализи“, дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“, към направление „Обществено строителство ” при Столична община 03.08.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document