Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Въздух“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“ 29.12.2021
Район „Младост” обявява конкурс за длъжността: главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” 20.12.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, към направление „Зелена система, екология и земеползване“ 20.12.2021
МБАЛ "Княгиня Клементина" – София ЕАД обявява конкурс за началник-отделение, началник-лаборатория и главна мед. сестра 16.12.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Оперативна дейност и регистрация на строежи“ в дирекция „Общински строителен контрол“ 13.12.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Секретариат на СОС“ 09.12.2021
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ в администрацията на СО – район „Младост“ 09.12.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Секретариат на СОС” 09.12.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт – 1 работно място, в отдел „Климат и енергия“, дирекция „Климат, енергия и въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ 08.12.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Секретариат на СОС“ 07.12.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document