Заглавие Дата на публикуване
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността главен счетоводител към отдел „Финанси, счетоводство, регистрация и контрол на търговска дейност“ 12.03.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 раб. място, в отдел „Деловодно обслужване“ към дирекция „Административно обслужване” 08.03.2021
Район "Нови Искър" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт 08.03.2021
Столична община обявява конкурс за избор на частен доставчик, притежаващ управленски капацитет и материална база, обзавеждане и оборудване за разкриване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на Столична община 05.03.2021
Район “Връбница” обявява конкурс за главен експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение 04.03.2021
Столичен инспекторат обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши инспектор в Районен инспекторат "Оборище" – 4 броя 02.03.2021
Район „Нови Искър“ обявява конкурс за заемане на длъжността главен архитект в СО – район „Нови Искър“ 24.02.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“ 22.02.2021
Район “Връбница" обявява конкурс за младши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение 19.02.2021
Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Инфраструктура и устройство" 18.02.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document