Заглавие Дата на публикуване
Район „Нови Искър“ обявява конкурс за заемане на длъжността юрисконсулт в отдел „ПНАО, ГРАО и ЧР“ 16.04.2021
Район "Нови Искър" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт – 1 щатна бройка 14.04.2021
Столична община ще осъществи подбор на един социален работник на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община 07.04.2021
Столичен инспекторат към СО обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши инспектор в Районен инспекторат "Надежда" – 2 броя 31.03.2021
Район „Младост“ обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ в администрацията на СО – район „Младост“ 30.03.2021
Район "Връбница" обявява конкурс за началник-отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“, служебно правоотношение 19.03.2021
Столичен инспекторат към Столична община обявява конкурс за длъжността старши инспектор в Районен инспекторат "Изгрев" – 2 броя 18.03.2021
Столичен инспекторат обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши инспектор в район "Сердика" – 2 броя 15.03.2021
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността главен счетоводител към отдел „Финанси, счетоводство, регистрация и контрол на търговска дейност“ 12.03.2021
Район "Нови Искър" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт 08.03.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document