Заглавие Дата на публикуване
Столичният общински съвет обявява процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД и на „Спортна София – 2000” ЕАД 23.06.2017
Столична община обявява конкурс за длъжността Директор на общинска детска градина - 15 (петнадесет работни места) към дирекция „Образование”, направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” 06.06.2017
Район Искър обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „главен експерт“ в отдел „Регистрация на търговската дейност и общински имоти“ 05.06.2017
Столична община – Район “Триадица” обявява конкурс за длъжността "главен счетоводител" 05.06.2017
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция „Светлина” на територията на Столична община 05.06.2017
Столична община обявява конкурс за длъжността Главен експерт – 1 работно място в дирекция „Човешки ресурси“, направление „Общинска администрация“ 31.05.2017
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на „Регионален исторически музей – София“ 22.05.2017
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на Общински културен институт „Театър „София“ 22.05.2017