Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт – 1 работно място в отдел „Правно-нормативно обслужване“ към Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ 07.12.2017
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Регионална икономика и анализи“ към Направление „Финанси и стопанска дейност“ 05.12.2017
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на Дирекция „Икономика и търговска дейност”, Направление „Финанси и стопанска дейност” при Столична община 04.12.2017
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на Дирекция „Транспорт“, Направление „Транспорт и транспортни комуникации“ 29.11.2017
Столична община обявява конкурс за главен експерт – 1 работно място – в отдел „Контрол на административни процеси и процедури“ на Дирекция „Координация, контрол и прием на граждани“ към Направление „Законност, координация и контрол“ 27.11.2017
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 раб. място – в отдел „Финансово-счетоводен” към Дирекция „Финанси”, Направление „Финанси и стопанска дейност” при Столична община 24.11.2017
Столична община обявява конкурс за главен експерт – 1 работно място – в отдел „Координация на административни процеси и прием на граждани и организации“ в Дирекция „Координация, контрол и прием на граждани“ 24.11.2017
Столична община обявява конкурс за началник на отдел „Координация на административни процеси и прием на граждани и организации“ в Дирекция „Координация, контрол и прием на граждани“ 24.11.2017