Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява провеждане на подбор за длъжността на здравен медиатор – 2 работни места 23.02.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места в отдел „Устройствено планиране“, дирекция „Териториално планиране“ към направление „Архитектура и градоустройство“ 21.02.2018
Район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник-отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” 16.02.2018
Район "Панчарево" обявява конкурс за работници по озеленяване 15.02.2018
Район "Банкя" обявява конкурс за началник-отдел ”Образование, социални дейности, култура, спорт, връзки с обществеността” 15.02.2018
Район „Банкя” обявява конкурс за длъжността – началник-отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството” в Столична община – район „Банкя” 15.02.2018
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване” 07.02.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 раб. място в отдел „Климат и енергия“ към дирекция „Климат, енергия и въздух”, направление „Зелена система, екология и земеползване” 31.01.2018