Заглавие Дата на публикуване
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 30.11.2020
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в районен инспекторат "Kрасно село" – 5 броя 30.11.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт - 2 работни места в отдел „Международна дейност и туризъм“ към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ 27.11.2020
Столичният общински съвет удължава срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2021 – 2025 г. до 22.01.2021 г. 23.11.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“ към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ 19.11.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Техническо обезпечаване“ към дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване” 10.11.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството“, дирекция „Общински строителен контрол“ към направление „Архитектура и градоустройство“ 10.11.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“ към дирекция „Околна среда“, направление „Зелена система, екология и земеползване” 09.11.2020
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 06.11.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на Общински културен институт 04.11.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document