Заглавие Дата на публикуване
Район „Слатина” обявява конкурс за главен специалист - инженерна инфраструктура в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 20.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за главен специалист - контрол по строителството в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 20.02.2019
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване” 19.02.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 раб. място, в отдел „Координация на административни процеси и прием на граждани и организации“ 14.02.2019
Район „Красна поляна” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Административно и информационно обслужване ГРАО” 14.02.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит и капацитет за управление на социалната услуга - делегирана от държавата дейност - „Център за обществена подкрепа” „Света София“ 11.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен архитект 08.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 08.02.2019