Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение на „АЙВЕКС“ ЕООД за: „Жилищна сграда с преходна етажност (3, 4, 5) и височина променлива 10,00; 12,00; 15,00 м с подземни гаражи, находяща се в гр. София, м. „Студентски град” 04.09.2018
Инвестиционно предложение на „БУЛ БИО – НЦЗБП“ ЕООД за: „Въвеждане 300L биореактор за култивиране на щам CLOSTRIDIUM TETENI и на 300L биореактор за култивиране на щамове BORDETELLA PERTUSSIS”, с местоположение бул. „Янко Сакъзов“ № 26 04.09.2018
Инвестиционно предложение на ”КРИС КОМЕРС 2015” ЕООД за изграждане на: “Преместваем обект (фургон) за съхранение на части (елементи) за метално фасадно скеле” в с. Лозен, м. Ефенди мост, р-н "Панчарево" 04.09.2018
Започва маркирането на опасни, сухи и гнили дървета в Зона 2 от "Борисовата градина" 02.09.2018
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект 27.08.2018
Инвестиционното предложение за: "Сграда с автосервиз, магазин и кабинети в УПИ Х-2722 /ПИ 68134.1500.2722/, кв. 55, ж.к. „Дружба 1“, район „Искър“ – Столична община" 27.08.2018
Инвестиционно намерение за построяване на: "Сграда с магазини, складове, офиси и жилища в ПИ с идентификатор 68134.8553.1763 по КККР на район "Кремиковци", кв. 5, местност Враждебна, Столична община" 27.08.2018
Инвестиционно предложение за: „Временно съхраняване на опасни отпадъци, с общ капацитет над 50 тона на денонощие" на площадка с местонахождение: Столична община, гр. София, район "Сердика", жп гара София-Север, ПИ № 68134.505.150 27.08.2018
Инвестиционно предложение на „Контракт Сити” ООД за изграждане на обект: „Жилищна сграда с магазини и гаражи“, ж.к. "Връбница 1” – ново инвестиционно намерение 24.08.2018
Инвестиционно предложение на „М ИНВЕСТ 20" ЕООД за: „Изграждане на тръбен кладенец, р-н "Триадица", бул. "Черни връх" 116, за други цели – водоснабдяване на автомивка” 24.08.2018