Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за “Продължаване на процедура за промяна предназначение на земеделска земя за жилищно строителство, търговски обект, офиси и складове" в р-н „Връбница“ 02.08.2018
Инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда“ в район "Красно село” 02.08.2018
Инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за строеж на еднофамилна жилищна сграда“ в район „Нови Искър“ 02.08.2018
Инвестиционно предложение на „ЕВРОСРОЙ 7” ЕООД за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда“ в район „Люлин“ 02.08.2018
Инвестиционно предложение на "МД СТРОЙ 3000” ЕООД за изграждане на „Жилищна сграда, магазини, офиси, обществено обслужване, подземни гаражи и трафопост; УПИ 1-5449, кв. 170Л, м. "Студентски град" 30.07.2018
Инвестиционно предложение от „МЕГАТУРС – 1“ ЕООД за "Жилищна сграда с подземен паркинг в УПИ XI-323, 325. кв. 41. м. „Зона В – 17“ 30.07.2018
Инвестиционно предложение за две сгради със смесено предназначение – обществено хранене, магазини, офиси, свързано застрояване и триетажен подземен гараж 30.07.2018
Инвестиционно предложение на "МД СТРОЙ 3000" ЕООД за: "Изграждане на „Жилищна сграда спортен център, магазини, офиси, общ. обслужване, медицински център, детски център, подземни гаражи и трафопост“ 30.07.2018
Инвестиционно предложение от фирма „П И Н ТРАНС“ ЕООД за „Изграждане на тръбен кладенец, р-н "Надежда", гр. София, за други цели – водоснабдяване на автомивка за камиони” 30.07.2018
Инвестиционно предложение за разширение на производствена база на предприятие на ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕАД 24.07.2018