Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение на „Екотранс груп 11“ ООД: „Добавяне на дейности с отпадъци от черни и цветни метали към съществуваща площадка за хартия, картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от дървени опаковки, композитни многослойни опаковки”, в поземлен имот в район „Люлин“ 29.03.2019
Инвестиционно предложение на „ХОЛИКОН“ ЕАД: “Широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ“ за поземлен имот в м. „Гладно поле“, р-н „Кремиковци“, кв. "Челопечене" 29.03.2019
Инвестиционно предложение от „БЪКСТОН 2“ ЕООД за топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с магазини, ателиета и подземен гараж в м. „Цар Борис III“, бул. „Братя Бъкстон“, район „Красно село” 20.03.2019
Басейнова дирекция "Дунавски район", гр. Плевен, съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от "ТК - Софстрой - Искър, София" 19.03.2019
Инвестиционно предложение за изграждане на обект: "Жилищни сгради с подземни, надземни гаражи и трафопост“ 13.03.2019
Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения за обект: „ТК2 парк "Възраждане" - "Софийски имоти" - "Възраждане" - София” (Тръбен кладенец) 07.03.2019
Столична община обявява открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: „Складово стопанство и пълначен завод за газ пропан-бутан“, кв. "Кремиковци", ул. „Марковец“ № 24, район „Кремиковци“ 07.03.2019
Провеждане на социологическо проучване на територията на всички населени места в Столична община в обхвата на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ 27.02.2019
Инвестиционно предложение на „Емона 2000“ ЕООД за: „Преустройство и промяна на предназначението на магазини и офиси в „медицински център“ в ЖСК „Щастлив дом“, р-н „Възраждане“ 26.02.2019
Инвестиционно предложение от “Метрополитен” ЕАД за: „Изграждане на ОТКРИТ БУФЕРЕН ПАРКИНГ в квартал 21, м. “Овча купел - 2“ 25.02.2019