Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение от „София Електрик Брюинг“ ООД за: „Изграждане на независима микропивоварна“ 04.04.2019
Инвестиционно предложение на “Ауто Тест Лаб” ЕООД за: „Промяна предназначението на съществуваща автомивка с офиси и кафене към нея в КТП за ПП на ППС с офиси и кафене" в район "Връбница" 02.04.2019
Инвестиционно предложение: “Широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8424.35 в р-н "Кремиковци" 29.03.2019
Инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ПЗ за монтиране и експлоатация на „Валцов стан „Сундвиг” за студено валцуване на листа и ленти от мед и медни сплави” на територията на промишлената площадка на „София Мед” АД, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.42, район „Искър” 29.03.2019
Инвестиционно предложение на „ДИ ТИ ЕС ГРУП“ ООД за изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за снабдяване с техническа вода на автокозметичен център, находящ се в гр. София, кв. "Орландовци" - "Малашевци" 29.03.2019
Инвестиционно предложение на „ВЕСАЧЕ“ ЕООД за проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец за водоснабдяване за ПП нужди и други цели за обект: „Складове за търговия, офиси и изгребна яма“, район "Кремиковци" 29.03.2019
Инвестиционно предложение от „Метрополитен” ЕАД, гр. София, за: “Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал “Слатина“ 29.03.2019
Инвестиционно предложение на „Екотранс груп 11“ ООД: „Добавяне на дейности с отпадъци от черни и цветни метали към съществуваща площадка за хартия, картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от дървени опаковки, композитни многослойни опаковки”, в поземлен имот в район „Люлин“ 29.03.2019
Инвестиционно предложение на „ХОЛИКОН“ ЕАД: “Широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ“ за поземлен имот в м. „Гладно поле“, р-н „Кремиковци“, кв. "Челопечене" 29.03.2019
Инвестиционно предложение от „БЪКСТОН 2“ ЕООД за топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с магазини, ателиета и подземен гараж в м. „Цар Борис III“, бул. „Братя Бъкстон“, район „Красно село” 20.03.2019