Назад

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Искър в землище на град София, район "Панчарево" – СО, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост над река Искър при км 38+543