Назад

Столична община съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение: „Разширяване и изграждане на бул. „Ломско шосе“ в участъка от ул. „Лазарица“ до „Околовръстен път“ гр. София“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Столичната община съобщава за своето инвестиционно предложение:

„Разширяване и изграждане на бул. „Ломско шосе“ в участъка от ул. „Лазарица“ до „Околовръстен път“ гр. София“.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Информация