Назад

Инвестиционно предложение за: "Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на „Еднофамилни жилищни сгради” в УПИ I-186; УПИ III-186; УПИ IV-186; УПИ V-186; УПИ VI-186, УПИ VII-186; УПИ VIII-186; УПИ IX-186; УПИ Х-186; УПИ XI-186; УПИ ХII-186; УПИ ХIII-186; УПИ XIV-186; и УПИ XV-186, кв. 3, м. кв. “Толева махала“, р-н „Връбница“ – Столична община

ОБЯВА
 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г.) от

Бинко Шольов, Люси Сакалдашеова, Велизар Тодоров, Бойко Тодоров

 

Съобщават

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
 

"Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на „Еднофамилни жилищни сгради” в УПИ I-186; УПИ III-186; УПИ IV-186; УПИ V-186; УПИ VI-186, УПИ VII-186; УПИ VIII-186; УПИ IX-186; УПИ Х-186; УПИ XI-186; УПИ ХII-186; УПИ ХIII-186; УПИ XIV-186; и УПИ XV-186, кв. 3, м. кв. “Толева махала“, р-н „Връбница“ – Столична община.

 

Лице за контакт: Бинко Шольов – GSM 0888 513 026

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр София – 1618, бул. „Цар Борис III” № l36, e-meil: riosv@riew-sofia.orgПриложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС