Назад

Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за допусната техническа грешка в наименованието на водовземното съоръжение, като е записано „ТК – Софстрой – Искър, София“, вместо „ТК 1 – Данаос – Витоша, София“

Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за допусната техническа грешка в наименованието на водовземното съоръжение, като е записано „ТК – Софстрой – Искър, София“, вместо „ТК 1 – Данаос – Витоша, София“.

Приложение: СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите