Проект за изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 21.08.2013 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Елена Делииванова, e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/9433183

Вносители: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и Албена танасова, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект на Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1 до 12 клас

Публикувано на: 23.11.2012 г.

Проект на Правилата


Проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 18.05.2011 г.

Вносител: Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение


Проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските Обединени детски заведения и Целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 24.01.2011 г.

Вносител: Христо Ангеличин, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение