Проект за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси зa организиране на ученическо столово хранене” от Наредба за условнията и реда зa провеждане на търгове н конкурси

Публикувано на: 09.01.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от дирекция "Образование", e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/8468152
 
Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект за изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 25.11.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от дирекция "Образование", e-mail: obrazovanie_so@abv.bg

Вносители: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“ от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Публикувано на: 17.11.2014 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект на решение
Приложение


Проект на Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в общинските детски заведения

Публикувано на: 04.06.2014 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от дирекция "Образование", e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/9433183

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад, проект за решение и Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в общинските детски заведения


Проект на Изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 4.12.2013 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от дирекция "Образование", e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/9433183

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене” от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Публикувано на: 19.09.2013 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от дирекция "Образование", e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/8468152

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение