Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Публикувано на 06.02.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение
 

Предложение N СОА17-ГР94-576/26.01.2017 г.

Становище N СОА17-ГР94-598/27.01.2017

Възражение N СОА17-ГР94-789/03.02.2017

Писмо N СОА17-ГР94-241/16.01.2017


Проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Публикувано на 02.02.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

Публикувано на 30.01.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична обищина

Публикувано на 26.01.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община

Публикувано на 20.01.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Публикувано на 11.01.2016 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение