Проект за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (заглавие изменено с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на СОС, приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 83 по Протокол № 59 от 25.02.2010 г.)

Публикувано на: 13.10.2010 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Доклад, Проект за решение