Натисни тук за повече информация


 

 


Натисни тук за повече информация


 

 


Натисни тук за повече информация


 

 
       
 


Натисни тук за повече информация

 

 


Натисни тук за повече информация

 

 


Натисни тук за повече информация

 

 
       
 


Натисни тук за повече информация

 

 

Натисни тук за повече информация

 


Натисни тук за повече информация

 

 
           
 


Натисни тук за повече информация
 

         
Назад

Заповеди на кмета на Столична община относно предприемане на мерки в специализираните институции за предоставяне на социални услуги

Кметът на Столичната община издаде следните заповеди:

  • Заповед № СОА20-РД09-1529/20.03.2020 г. до директорите на специализираните институции за предоставяне на социални услуги по смисъла на чл. 36, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, функциониращи на територията на Столична община;
  • Заповед № СОА20-РД09-1530/20.03.2020 г. до директорите на специализираните услуги от резидентен тип, които се предоставят в общността – Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания;
  • Заповед № СОА20-РД09-1531/20.03.2020 г. до директорите на социални услуги от резидентен тип, които се предоставят в общността – Центрове за временно настаняване, функциониращи на територията на Столична община;
  • Заповед № СОА20-РД09-1532/20.03.2020 г. до директорите на социални услуги – Преходни жилища, функциониращи на територията на Столична община;
  • Заповед № СОА20-РД09-1533/20.03.2020 г. до директорите на социални услуги – Защитени и Наблюдавани жилища, функциониращи на територията на Столична община;
  • Заповед № СОА20-РД09-1535/20.03.2020 г. до директорите на социални услуги – Дневни центрове за деца и/или младежи и Дневни центрове за пълнолетни лица, функциониращи на територията на Столична община;
  • Заповед № СОА20-РД09-1536/20.03.2020 г. до директорите на Центровете за работа с деца на улицата, функциониращи на територията на Столична община.

С тях се разпорежда да се предприемат необходимите действия и да се създаде необходимата организация за недопускане разпространението на коронавирус 2019-nCov (COVID-19) като се въведат определени противоепидемични мерки.