РАЙОН КРАСНО СЕЛО - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

РКС23-АП00-11-[3]/09.03.2023 г. РКС22-АП00-50-[19]/24.03.2023 г.      

 

 

РАЙОН КРАСНО СЕЛО - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

РКС19-АП00-115-[7]/07.01.2020 РКС19-АП00-113-[5]/10.01.2020 РКС19-АП00-114-[5]/10.01.2020 РКС19-ТД26-1901/17.01.2020 РКС19-ТД26-1972/20.01.2020
РКС19-ТД26-1776/23.01.2020 РКС20-ТД26-124-[2]/24.01.2020 РКС19-АП00-101-[5]/07.02.2020 РКС20-ТД26-254-[1]/18.02.2020 РКС18-АП00-144-[31]/21.02.2020
РКС20-ТД26-297-[1]/24.02.2020 РКС19-АП00-102-[8]/04.03.2020 РКС20-ТД26-376/04.03.2020 РКС20-ТД26-425/06.03.2020 РКС19-ТД26-1307-[11]/16.03.2020
РКС19-АП00-128-[6]/06.04.2020 РКС19-АП00-138-[6]/10.04.2020 РКС20-ТД26-320-[1]/10.04.2020 РКС20-АП00-2-[10]/22.04.2020 РКС20-ТД26-526-[1]/07.05.2020 г.
РКС20-АП00-41/08.05.2020 г. РКС20-ТД26-440-[2]/15.05.2020 г.  РКС19-АП00-71-[13]/19.05.2020 г. РКС20-ТД26-619-[3]/29.05.2020 г. РКС20-ТД26-351-[2]/12.06.2020 г.
РКС18-АП00-72-[25]/22.06.2020 г. РКС20-АП00-27-[3]/30.06.2020 г. РКС19-АП00-122-[17]/01.07.2020 г. РКС20-АП00-52-[2]/29.07.2020 г. РКС20-ТД26-1103-[2]/04.08.2020 г.
РКС20-ТД26-1106-[1]/04.08.2020 г. РКС20-ТД26-1215/10.08.2020 г. РКС20-ГР94-1109/14.08.2020 г. РКС20-ТД26-784-[5]/14.08.2020 г. РКС20-АП00-73-[1]/21.08.2020 г.
РКС20-ВК08-1050-[7]/01.09.2020 г. РКС20-АП00-37-[4]/17.09.2020 г. РКС20-ДГ68-17-[2]/23.09.2020 г. РКС20-ДГ68-17-[2]/23.09.2020 г. РКС20-АП00-135-[9]/24.09.2020 г.
РКС19-АП00-52-[10]/28.09.2020 г. РКС20-ТД26-1151-[5]/28.09.2020 г. РКС20-АП00-86-[3]/04.11.2020 г. РКС16-АП00-26-[14]/25.11.2020.г. РКС20-ТД26-1357-[2]/02.12.2020 г.
РКС20-ТД26-1763-[4]/21.12.2020 г.        

 

 

РАЙОН КРАСНО СЕЛО - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

РКС18-ТД26-2117-[1]/15.01.2019 РКС19-ТД26-41/17.01.2019 РКС19-ТД26-63/17.01.2019 РКС19-ТД26-68/17.01.2019 РКС19-ТД26-190/31.01.2019
РКС19-ТД26-296/13.02.2019 РКС19-АП00-19-[1]/15.03.2019 РКС19-ТД26-506/21.03.2019 РКС19-ТД26-534/22.03.2019 РКС19-ТД26-545/25.03.2019
РКС19-ТД26-543/26.03.2019 РКС19-ТД26-580/02.04.2019 РКС18-АП00-136-[5]/11.04.2019 РКС18-АП00-147-[8]/11.04.2019 РКС19-ТД26-552/11.04.2019
РКС19-ТД26-527-[2]/24.04.2019 РКС19-ТД26-804/09.05.2019 РКС18-АП00-144-[12]/20.05.2019 РКС19-ТД26-741-[3]/27.05.2019 РКС19-ТД26-974/12.06.2019
РКС19-АП00-36-[2]/13.06.2019 РКС19-АП00-17-[7]/18.06.2019 РКС19-ТД26-1025/19.06.2019 РКС18-АП00-146-[11]/20.06.2019 РКС19-ТД26-1039/21.06.2019
РКС19-ТД26-1045-[2]/21.06.2019 РКС17-АП00-182-[9]/03.07.2019 РКС19-ТД26-1137/09.07.2019 РКС19-АП00-38-[12]/24.07.2019 РКС19-ТД26-1084-[2]/25.07.2019
РКС19-ТД26-1225/25.07.2019 РКС19-ТД26-1191/26.07.2019 РКС19-ТД26-1212/31.07.2019 РКС19-ТД26-1288-(1)/16.08.2019 РКС19-ТД26-1312/22.08.2019
РКС19-ГР94-1914-[1]/23.08.2019 РКС19-ТД26-985-[2]/23.08.2019 РКС19-ТД26-1125-[2]/26.08.2019 РКС19-АП00-49-[4]/27.08.2019 РКС19-ГР94-1802/27.08.2019
РКС19-ТД26-1355/29.08.2019 РКС19-АП00-82-[1]/04.09.2019 РКС19-ТД26-1470/19.09.2019 РКС19-ТД26-1468/25.09.2019 РКС19-АП00-79-[6]/01.10.2019
РКС19-ТД26-1503-[1]/01.10.2019 РКС18-ТД26-1537/03.10.2019 РКС19-ТД26-1500/03.10.2019 РКС19-ТД26-1440-[1]/08.10.2019 РКС19-АП00-81-[5]/14.10.2019
РКС19-АП00-95-[4]/14.10.2019 РКС19-АП00-78-[5]/18.10.2019  РКС19-АП00-62-[11]/28.10.2019 РКС19-ТД26-1615-[1]/05.11.2019 РКС19-ТД26-1615-[4]/08.11.2019
РКС19-АП00-73-[5]/11.11.2019 РКС19-ТД26-1629-[1]/18.11.2019 РКС19-ТД26-1724/09.12.2019    

 

 

РАЙОН "КРАСНО СЕЛО" – Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

РКС18-ТД26-52/23.01.2018 РКС17-АП00-186-[9]/26.01.2018 РКС18-АП00-7-[1]/08.02.2018 РКС18-ТД26-282/08.02.2018 РКС18-АП00-5-[3]/12.02.2018
РКС17-АП00-193-[6]/01.03.2018 РКС17-АП00-216-[7]/08.03.2018 РКС17-АП00-216-[9]/08.03.2018 РКС17-АП00-217-[4]/08.03.2018 РКС18-АП00-32-[3]/15.03.2018
РКС18-АП00-18-[4]/19.03.2018 РКС17-АП00-165-[12]/23.03.2018 РКС18-АП00-36-[2]/27.03.2018 РКС18-ТД26-649-[1]/03.04.2018 РКС16-КД00-544-[2]/13.04.2018
РКС18-АП00-37-[1]/19.04.2018 РКС18-АП00-47-[1]/23.04.2018 РКС18-ТД26-802/25.04.2018 РКС18-АП00-51/27.04.2018 РКС18-ГР94-746-[2]/27.04.2018
РКС18-ТД26-821/03.05.2018 РКС18-ТД26-23-[6]/04.05.2018 РКС18-ТД26-839/04.05.2018 РКС18-ТД26-890-[1]/10.05.2018 РКС18-ТД26-885/11.05.2018
РКС18-АП00-60-[1]/14.05.2018 РКС17-АП00-209-[1]/28.05.2018 РКС18-ТД26-46-[2]/30.05.2018 РКС18-АП00-44-[5]/01.06.2018 РКС18-АП00-27-[6]/06.06.2018
РКС18-ТД26-1000-[1]/06.06.2018 РКС18-ТД26-1091/20.06.2018 РКС17-АП00-55-[18]/21.06.2018 РКС18-ЕВ00-623-[3]/29.06.2018 РКС18-ГР94-1622/16.07.2018
РКС16-ТД26-1237-[1]/17.07.2018 РКС18-ТД26-1274-[3]/24.07.2018 РКС18-ТД26-1250-[2]/25.07.2018 РКС18-ТД26-1251-[2]/25.07.2018 РКС18-ТД26-1298-[2]/26.07.2018
РКС18-ГР94-1857-[3]/08.08.2018 РКС18-ТД26-1265-[3]/08.08.2018 РКС18-ТД26-1318-[3]/08.08.2018 РКС18-ТД26-1328-[2]/08.08.2018 РКС18-БД00-216-[3]/09.08.2018
РКС18-ТД26-1361/09.08.2018 РКС18-ТД26-1401-[1]/21.08.2018 РКС18-ТД26-1402-[1]/21.08.2018 РКС18-ТД26-1434-[1]/28.08.2018 РКС18-ТД26-1436-[1]/28.08.2018
РКС16-АП00-166-[21]/04.09.2018 РКС18-БД00-216-[8]/04.09.2018 РКС18-ТД26-1490/04.09.2018 РКС18-ТД26-1407/05.09.2018 РКС18-АП00-58-[6]/11.09.2018
РКС18-ТД26-1460/12.09.2018 РКС18-ТД26-1559/19.09.2018 РКС18-ТД26-1553/26.09.2018 РКС18-ТД26-1565/26.09.2018 РКС18-АП00-123-[1]/27.09.2018
РКС18-АП00-84-[6]/28.09.2018 РКС18-АП00-120-[2]/02.10.2018 РКС18-ТД26-1601-[1]/04.10.2018 РКС18-АП00-112-[7]/08.10.2018 РКС18-ТД26-1646-[1]/09.10.2018
РКС18-ТД26-1684/10.10.2018 РКС18-БД00-176-[2]/11.10.2018 РКС18-МЦ29-5/12.10.2018 РКС18-ТД26-1718/19.10.2018 РКС18-ТД26-1686/22.10.2018
РКС18-ТД26-1755-[2]/26.10.2018 РКС18-ТД26-1696-[2]/29.10.2018 РКС18-ТД26-1762/30.10.2018 РКС18-АП00-109-[6]/09.11.2018 РКС17-АП00-5-[4]/12.11.2018
РКС18-АП00-94-[8]/13.11.2018 РКС18-ТД26-1756-[2]/13.11.2018 РКС18-ТД26-1757-[2]/13.11.2018 РКС18-АП00-79-[3]/15.11.2018 РКС18-ТД26-1906/16.11.2018
РКС18-ТД26-1946/22.11.2018 РКС18-ТД26-2065/12.12.2018 РКС18-ТД26-2080/14.12.2018 РКС18-ТД26-2104/28.12.2018  

 

 

РАЙОН "КРАСНО СЕЛО" – Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

РКС17-ТД26-40-[1]/13.01.2017 РКС17-АП00-10-[1]/20.01.2017 РКС17-АП00-19-[1]/31.01.2017 РКС17-ТД26-181-[1]/01.02.2017 РКС17-АП00-24-[1]/03.02.2017
РКС17-АП00-13-[2]/08.02.2017 РКС17-ГР94-274-[2]/14.02.2017 РКС17-АП00-41-[2]/01.03.2017 РКС17-ТД26-444/08.03.2017 РКС17-ТД26-445/08.03.2017
РКС17-ТД26-501/14.03.2017 РКС17-АП00-23-[4]/11.04.2017 РКС17-АП00-23-[6]/19.04.2017 РКС17-ТД26-744-[1]/20.04.2017 РКС17-ТД26-759-[1]/20.04.2017
РКС17-ТД26-745/21.04.2017 РКС17-ТД26-769-[1]/21.04.2017 РКС17-АП00-54-[2]/25.04.2017 РКС17-ТД26-845/09.05.2017 РКС17-АП00-89/11.05.2017
РКС17-ТД26-856-[1]/11.05.2017 РКС17-АП00-79-[1]/12.05.2017 РКС17-ТД26-824/12.05.2017 РКС17-ТД26-667-[1]/15.05.2017 РКС17-АП00-78-[1]/17.05.2017
РКС17-ТД26-930/23.05.2017 РКС17-ТД26-969/30.05.2017 РКС17-ТД26-733-[1]/05.06.2017 РКС17-ТД26-930/05.06.2017 РКС17-ТД26-1010-[1]/07.06.2017
РКС17-ТД26-1048/09.06.2017 РКС17-ГР94-1694-[1]/21.06.2017 РКС17-ТД26-1136/23.06.2017 РКС17-ТД26-1297/02.08.2017 РКС17-ТД26-1332/02.08.2017
РКС17-ТД26-1333/02.08.2017 РКС17-ТД26-1334/02.08.2017 РКС17-ТД26-1335/02.08.2017 РКС17-ТД26-1336/02.08.2017 РКС17-АП00-139-[1]/03.08.2017
РКС17-АП00-126-[4]/15.08.2017 РКС17-ТД26-1383/16.08.2017 РКС17-ТД26-1404/18.08.2017 РКС17-АП00-9-[3]/22.08.2017 РКС17-ТД26-1398/23.08.2017
РКС17-АП00-127-[1]/30.08.2017 РКС17-ТД26-1464/30.08.2017 РКС17-ТД26-1555/12.09.2017 РКС17-ТД26-1422-[2]/14.09.2017 РКС17-ТД26-1572/14.09.2017
РКС17-АП00-140-[3]/20.09.2017 РКС17-АП00-163-[1]/21.09.2017 РКС17-АП00-164-[1]/21.09.2017 РКС17-АП00-135-[4]/27.09.2017 РКС17-ТД26-1626/28.09.2017
РКС17-ТД26-1627/28.09.2017 РКС17-ТД26-1639/29.09.2017 РКС17-АП00-158-[2]/04.10.2017 РКС17-ТД26-1624-[1]/10.10.2017 РКС17-ТД26-1636/10.10.2017
РКС17-ТД26-1702/10.10.2017 РКС17-АП00-121-[4]/11.10.2017 РКС17-АП00-171-[1]/12.10.2017 РКС17-ТД26-1656-[1]/12.10.2017 РКС17-ТД26-1729/13.10.2017
РКС17-ТД26-1737/16.10.2017 РКС17-ГР94-2572/23.10.2017 РКС17-АП00-56-[7]/24.10.2017 РКС17-АП00-185-[1]/24.10.2017 РКС17-ТД26-1783-[1]/30.10.2017
РКС17-ТД26-1812-[1]/02.11.2017 РКС17-АП00-140-[12]/03.11.2017 РКС17-ГР94-2692/08.11.2017 РКС17-АП00-196/10.11.2017 РКС17-ТД26-1873/20.11.2017
РКС17-ТД26-1931/20.11.2017 РКС17-АП00-141-[10]/24.11.2017 РКС17-АП00-179-[4]/24.11.2017 РКС17-ТД26-1978-[1]/01.12.2017 РКС17-ТД26-2027-[2]/01.12.2017
РКС17-АП00-159-[7]/04.12.2017 РКС17-АП00-213-[1]/06.12.2017 РКС17-ГР94-3028/06.12.2017 РКС17-ТД26-2036/08.12.2017 РКС17-АП00-166-[6]/12.12.2017
РКС17-АП00-166-[8]/12.12.2017 РКС17-АП00-224-[1]/20.12.2017      

 

 

РАЙОН "КРАСНО СЕЛО" – Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г.

Архив за 2016 г. РКС16-АП00-218-[3]/08.12.2016 РКС16-ТД26-1911-[1]/19.12.2016 РКС16-АП00-215-[2]/28.12.2016 РКС16-АП00-172-[5]/30.12.2016