РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

1/16.01.2023 г. 2/18.01.2023 г. 3/31.01.2023 г.    

 

 

РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

1/14.01.2022 г. 2/27.01.2022 г. 3/10.05.2022 г. 4/27.05.2022 г. 5/02.06.2022 г.
6/21.06.2022 г. 7/21.07.2022 г. 8/04.08.2022 г. 9/23.08.2022 г. 10/08.09.2022 г.
11/12.09.2022 г. 12/11.10.2022 г. 13/11.10.2022 г. 14/12.10.2022 г. 15/12.10.2022 г.
  17/13.10.2022 г. 18/24.10.2022 г. 19/27.10.2022 г. 20/12.12.2022 г.
21/21.22.2022 г. 22/22.12.2022 г.      

 

 

РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

01/11.01.2021 г. 02/08.02.2021 г. 03/16.03.2021 г. 04/16.03.2021 г. 05/13.04.2021 г.
06/13.04.2021 г. 07/11.05.2021 г. 08/14.05.2021 г. 09/22.06.2021 г. 10/30.06.2021 г.
11/13.07.2021 г. 12/27.07.2021 г. 13/27.07.2021 г. 14/06.08.2021 г. 15/20.08.2021 г.
16/14.10.2021 г. 17/01.11.2021 г.      

 

 

РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

01/16.01.2020 г. 02/03.02.2020 г. 03/03.02.2020 г. 04/11.02.2020 г. 05/10.03.2020 г.
06/13.04.2020 г. 07/12.05.2020 г. 08/27.05.2020 г. 09/09.06.2020 г. 10/09.06.2020 г.
11/11.08.2020 г. 12/05.10.2020 г. 13/13.10.2020 г. 14/27.10.2020 г. 15/27.10.2020 г.
16/28.10.2020 г. 17/25.11.2020 г.      

 

 

РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

01/25.04.2019 г. 02/15.08.2019 г. 03/29.08.2019 г. 04/24.10.2019 г. 05/14.11.2019 г.
06/21.11.2019 г. 07/14.12.2019 г.