РАЙОН ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

1/13.01.2023 г. 2/24.01.2023 г. 3/24.01.2023 г. 4/07.02.2023 г. 5/07.02.2023 г.
4/08.02.2023 г. 6/09.02.2023 г. 7/09.02.2023 г. 8/28.02.2023 г. 9/28.02.2023 г.
10/27.02.2023 г. 11/07.03.2023 г.   13/21.03.2023 г.  

 

 

РАЙОН ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

1/17.01.2018 г. 1(2)/17.01.2018 г. 3/31.01.2018 г. 4/31.01.2018 г. 5/05.02.2018 г.
6/22.02.2018 г. 7/22.02.2018 г. 8/16.03.2018 г. 9/15.05.2018 г. 10/15.05.2018 г.
11/15.05.2018 г. 12/25.05.2018 г. 13/25.05.2018 г. 14/05.06.2018 г. 15/08.06.2018 г.
16/11.06.2018 г. 17/11.06.2018 г. 18/21.06.2018 г. 19/10.07.2018 г. 20/13.07.2018 г.
21/20.07.2018 г. 22/23.07.2018 г. 23/31.07.2018 г. 24/07.08.2018 г. 25/21.08.2018 г.
26/23.08.2018 г. 27/23.08.2018 г. 28/03.09.2018 г. 29/11.09.2018 г. 30/11.09.2018 г.
31/11/09.2018 г. 32/19.09.2018 г. 33/28.09.2018 г. 34/28.09.2018 г. 36/03.10.2018 г.
37/09.10.2018 г. 38/09.10.2018 г. 39/22.10.2018 г. 39/07.11.2018 г. 40/07.11.2018 г.
41/14.11.2018 г. 42/13.11.2018 г. 43/14.11.2018 г. 44/28.11.2018 г. 45/30.11.2018 г.
46/30.11.2018 г. 47/30.11.2018 г. 48/05.12.2018 г. 49/05.12.2018 г. 50/13.12.2018 г.

 

 

РАЙОН ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

1/10.01.2017 г. 2/10.01.2017 г. 3/16.01.2017 г. 4/18.01.2017 г. 5/18.01.2017 г.
6/19.04.2017 г. 7/19.04.2017 г. 8/02.05.2017 г. 9/12.05.2017 г. 10/16.05.2017 г.
11/02.06.2017 г. 12/07.06.2017 г. 13/13.07.2017 г. 14/13.07.2017 г. 15/13.07.2017 г.
16/13.07.2017 г. 17/21.07.2017 г. 18/31.07.2017 г. 19/03.08.2017 г. 20/04.08.2017 г.
21/23.08.2017 г. 22/25.08.2017 г. 23/08.09.2017 г. 24/20.09.2017 г. 25/20.09.2017 г.
26/26.09.2017 г. 27/26.09.2017 г. 28/29.09.2017 г. 29/29.09.2017 г. 30/29.09.2017 г.
31/29.09.2017 г. 32/29.09.2017 г. 33/03.10.2017 г. 34/12.10.2017 г. 35/13.10.2017 г.
36/16.10.2017 г. 37/16.10.2017 г. 38/16.10.2017 г. 39/16.10.2017 г. 40/06.11.2017 г.
41/06.11.2017 г. 42/08.11.2017 г. 43/13.11.2017 г. 44/13.11.2017 г. 45/23.11.2017 г.
46/24.11.2017 г. 47/29.11.2017 г. 48/29.11.2017 г.    

 

 

РАЙОН ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г.

Архив за 2016 г. 21/20.12.2016 г.