ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

Назад

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца към фондация „Конкордия България” е държавно делегирана услуга и се предоставя в столичния квартал „Захарна фабрика”.

ЦСРИ е дневна социална услуга с основен приоритет на дейност създаването на  безопасна, приемаща и стимулираща развитието среда. Услугата предоставя образователна, консултативна, терапевтична и рехабилитационна програма за деца и семейства от уязвими и социално изолирани общности. Услугата предоставя и изнесени в общността услуги – интензивна мобилна социална работа и работа на терен.

Капацитет и продължителност: Центърът е с капацитет 50 места. Услугата се предоставя краткосрочно – за период до 3 месеца или дългосрочно – 6 месеца. Определянето на срока се базира на оценка на индивидуалните потребности на клиента, както и на плана за грижа.

Целева група: Деца от възрастовата група 5 – 18 години и семейства от маргинализирани групи, живеещи в условията на бедност, с леки умствени и/или физически увреждания, както и такива, които са отпаднали от системата на образованието и се нуждаят от социална (ре)интеграция.

Основни дейности в ЦСРИ:

•   Социална интеграция и усвояване на умения за независим живот;
•   Здравна рехабилитация – съдействие за получаване на медицинско обслужване и здравна профилактика;
•   Образователна подкрепа;
•   Терапевтична подкрепа – терапевтична работа (логопедична, трудотерапевтична);
•   Психологическа подкрепа;
•   Придобиване на умения за самостоятелност и отговорност;
•   Консултативни дейности;
•   Работа със семейство и близки;
•   Превантивни дейности;
•   Мобилна социална работа.

Услугата се управлява от ръководител и екипът е муслтидисциплинарен – социални работници, сътрудник „Социални дейности”, логопед, психолог, трудотерапевт, медицински специалист,  подпомагани от педагози и други външни специалисти. 

За контакти:                    

Телефон: 02/992 40 95
Мобилен: 0877-782-774
Имейл: csri@concordia.bg 
Адрес: ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 48А, работно време от понеделник до петък, от 09:00 до 17:00 ч.

Ръководител – Владислава Доцанова

Услугата се администрира от Фондация "Конкордия България"