Център за социална рехабилитация и интеграция за деца

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца към Фондация „Конкордия България” е държавно делегирана услуга и се предоставя в столичния квартал „Захарна фабрика”.

ЦСРИ е дневна социална услуга с основен приоритет на дейност създаването на  безопасна, приемаща и стимулираща развитието среда. Услугата предоставя образователна, консултативна, терапевтична и рехабилитационна програма за деца и семейства от уязвими и социално изолирани общности. Услугата предоставя и изнесени в общността услуги – интензивна мобилна социална работа и работа на терен.

Капацитет и продължителност: Центърът е с капацитет 50 места. Услугата се предоставя краткосрочно – за период до 3 месеца или дългосрочно – 6 месеца. Определянето на срока се базира на оценка на индивидуалните потребности на клиента, както и на плана за грижа.

Целева група:

 • Деца от възрастовата група 5 – 18 години и семейства от маргинализирани групи, живеещи в условията на бедност, с леки умствени и/или физически увреждания, както и такива, които са отпаднали от системата на образованието и се нуждаят от социална (ре)интеграция.

Основни дейности в ЦСРИ:

 • Социална интеграция и усвояване на умения за независим живот;
 • Здравна рехабилитация – съдействие за получаване на медицинско обслужване и здравна профилактика;
 • Образователна подкрепа;
 • Терапевтична подкрепа – терапевтична работа (логопедична, трудотерапевтична);
 • Психологическа подкрепа;
 • Придобиване на умения за самостоятелност и отговорност;
 • Консултативни дейности;
 • Работа със семейство и близки;
 • Превантивни дейности;
 • Мобилна социална работа.

Услугата се управлява от ръководител и екипът е мултидисциплинарен – социални работници, сътрудник „Социални дейности”, логопед, психолог, трудотерапевт, медицински специалист, подпомагани от педагози и други външни специалисти. 

За контакти:                    

 • Телефон: 02/992 40 95
 • Мобилен: 0877 782 774
 • Имейл: csri@concordia.bg 
 • Адрес: ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 48А
 • Работно време: от понеделник до петък, от 09:00 до 17:00 ч.

Ръководител – София Белчева

Услугата се администрира от: Фондация "Конкордия България"

10.11.2016