01.08.2018
Проект REFRESH за Европейска нощ на учените 2018 – 2019 г.
Краен срок за участие – 20 септември 2018 г. ...

14.06.2018
„Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (Stay Tuned)
Проект Stay Tuned насърчава развитието на европейски мрежи за сътрудничество при осигуряване на превенция на ранното отпадане от училище ...

23.04.2018
„Искам да бъда добър, искам да бъда полезен, искам да бъда личност!“
25.04. (сряда) 2018 година – „Ден на красотата и надеждата“ ...

15.12.2017
Конкурс „Младежки свят и доброволчество“ (2018 година)
Добри младежки практики, иновативни идеи, ефективни кампании и решения могат да се внасят в Столична община до 31 януари 2018 г. ...

24.11.2016
Конкурс "Младежки свят и доброволчество" (2017 година, приключил)
За трета поредна година дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” с подкрепата и партньорството на Британския съвет, Националното издателство за образование и наука „Аз Буки”, Асоциация за развитие на София, Форум "Демокрит", Форум „Наука", Националната спортна академия "Васил Левски", инициират конкурс за младежки инициативи и доброволчески практики. ...

24.11.2016
Годишни планове за младежки дейности за 2016 и 2017 година
Разработените програми за младежки дейности целят създаването на възможности за пълноценно развитие на младите хора, изграждане у тях на активна гражданска позиция и включване в процеса на вземане на решения. ...