Заглавие Дата на публикуване
Детска градина № 145 „Българка”, район "Красно село" (народни танци) - отменен конкурс 24.09.2021
Детска градина № 116 „Мусала”, район "Витоша" (английски език) 24.09.2021
Детска градина № 104 „Моят свят”, район "Оборище" (английски език, плуване, народни танци) 24.09.2021
Детска градина № 30 „Радецки”, район "Изгрев" (спортни игри, футбол) 24.09.2021
Детска градина № 23 „Здраве”, район "Изгрев" (английски език, народни танци, художествена гимнастика, логопедична терапия) 24.09.2021
Детска градина № 8 „Проф. д-р Елка Петрова”, район "Красно село" (народни и съвременни танци, английски език с музика и роботика, пиано) 24.09.2021
Детска градина № 195 „Братя Мормареви”, район "Оборище" (танци, английски език) 21.09.2021
Детска градина № 149 „Зорница”, район "Сердика" (джудо, подвижни игри с топка, английски език, български народни танци, изобразително изкуство, логопед) 16.09.2021
Детска градина № 134 „Любопитко“, район "Красно село" (народни и модерни танци) 10.09.2021
Детска градина № 107 „Бон- Бон“, район "Красно село" (английски език, йога, народни и модерни танци) - конкурсът се отменя 07.09.2021