Назад

Детска градина № 63 „Слънце”, район "Сердика" (съвременни танци, спортно-подготвителни и двигателни дейности)

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 63 "Слънце" за период учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г., учебната 2023/2024 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 63 „Слънце”, район "Сердика", за: съвременни танци, спортно-подготвителни и двигателни дейности.