Назад

Детска градина № 12 „Лилия”, район "Студентски"

Обява относно удължаване срока за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детска градина № 12 „Лилия”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 12 „Лилия”, район "Студентски" за: английски език, български народни песни и танци, латиноамерикански танци, балет, приложно-декоративни дейности, футбол и подвижни игри, шахмат, философия за деца, логопедична терапия.