Започват обработки срещу комари и бълхи в зелени площи

От 10 юни, при подходящи метеорологични условия, започват обработки срещу комари  и бълхи. Дейностите за третиране срещу бълхи се извършват рано сутрин до 10:00 часа, а срещу комари късно вечерта след 20:00 часа.

Обработките се извършват при сухо време и нискоокосена трева.

До момента през месеците април и май са извършени: ларвицидна обработка срещу комари, както и обработки срещу кърлежи и гризачи, съобразно даденото предписание от СРЗИ. Обработени са зелените площи в паркове, градини и междублокови пространства, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, както и гробищни паркове на територията на общината.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

При получени сигнали от граждани за наличие на кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени, ще се маркират рисковите места и ще се подават участъците за допълнителни третирания.

Специализираният контрол ще се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

График за изпълнение на обработките се публикува на https://www.sofia.bg/parks-and-gardens.

 

 

 

05.06.2020