Столична община удължава срока за подаване на документи за участие в конкурс за присъждане на наградите „Екоетикет за устойчиви сгради в София 2022“
 

Столична община уведомява заинтересованите участници, че срокът за подаване на кандидатурите за включване в наградите „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“ се удължава до 15.06.2022 г.

Всички заинтересовани участници могат да се включат в наградите „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“ като попълнят регистрационна форма и декларация.

Актуална информация за участие в конкурса е достъпна на линковете по-долу. Документите за участие се подават най-късно до 19:30 часа на 15.06.2022 г. в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер.

 

Регламент за участие 

Регистрационна форма за участие 

Декларация за участие 

 

12.05.2022